Mzdy absolventov
jednotlivých odborov

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov so stredoškolským vzdelaním bola na Slovensku v roku 2018 na úrovni 1 105 EUR a u absolventov vysokých škôl na úrovni 1 660 EUR. Výška mzdy absolventov sa však líši pre jednotlivé odbory vzdelávania a taktiež je rôzna z hľadiska dosiahnutého vzdelania, kraja, či veku.

Najvyššie priemerné hrubé mesačné mzdy majú absolventi technických smerov, najnižšie absolventi umeleckých smerov.

Priemerná mzda absolventov stredných škôl Technických vied a náuk I do 5 rokov od ukončenia štúdia dosiahla v roku 2018 približne 1 060 EUR (1 511 EUR pri vysokoškolákoch), kým absolventi umeleckých odborov vzdelania zarábali v priemere v hrubom len približne 848 EUR (977 EUR pri vysokoškolákoch).

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov (v EUR) stredných a vysokých škôl v hlavných skupinách odborov vzdelania v Slovenskej republike v roku 2018

graph-3-1
graph-3-2

Najlepšie zarábajúcimi stredoškolákmi sú absolventi odborov ako operátor gumárskej a plastikárskej výroby, strojárstvo, mechanika a elektrotechnika – elektronické zariadenia. Títo absolventi majú do 5 rokov od ukončenia štúdia priemernú hrubú mesačnú mzdu viac ako 1 200 EUR.

Pri vysokoškolákoch sú to zase absolventi najmä IT odborov ako priemyselné inžinierstvo, softvérové inžinierstvo, robotika, ale aj z odboru doprava – letecká doprava a chemické inžinierstvo (viac ako 2 000 EUR mesačne v hrubom).

Odbory vzdelania s najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2018 (v EUR)

graph-4-1
graph-4-2

TOP 5 odborov s najnižšou priemernou hrubou mesačnou mzdou v roku 2018 (v EUR)

graph-5-1
graph-5-2

Výška mzdy sa v jednotlivých krajoch líši. Absolventi zarábajú najviac v Bratislavskom kraji a v Trnavskom kraji, naopak najnižšia priemerná hrubá mesačná mzda je v Prešovskom kraji.

Stredoškoláci do 5 rokov od ukončenia štúdia zarábajú najviac v Bratislavskom kraji. Týka sa to všetkých hlavných skupín odborov vzdelania okrem Vied a náuke o kultúre a umení, kde s priemernou mzdou na úrovni 914 EUR sú na druhom mieste, hneď za Žilinským krajom so mzdou na úrovni 942 EUR. V Prešovskom kraji môžu absolventi stredných škôl očakávať v priemere o 30 % nižšie mzdy ako v Bratislavskom kraji, pričom sa to týka absolventov všetkých hlavných skupín odborov vzdelania.

Rovnako tak pri vysokoškolských absolventoch dominuje vo väčšine hlavných skupín odborov vzdelania Bratislavský kraj s výrazne vyššími mzdami oproti ostatným krajom.

Priemerné hrubé mesačné mzdy absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia v Slovenskej republike v roku 2018 podľa krajov (v EUR)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR