SK TRENDY

V rokoch 2016 a 2017 bola v podmienkach SR zaznamenaná historicky najvyššia ekonomická expanzia na trhu práce. Počet zamestnancov rástol o viac ako 50 tisíc ročne. V rokoch 2018 a 2019 sa očakáva pokračovanie výraznej expanzie na trhu práce. Od roku 2020 sa očakáva, že expanzia bude v dôsledku prehrievania ekonomiky mierne spomaľovať, stále však bude na vysokých úrovniach. Náhrada pracovných síl bude dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2023 narastať. Absolventi prichádzajúci na trh práce nebudú postačovať na uspokojenie dopytu na trhu práce do roku 2023.

arrow-icon

Potreby trhu práce na Slovensku do roku 2023

Na Slovensku bude v období rokov 2018-2023 potrebné doplniť na trh práce takmer pol milióna osôb. V najväčšej miere ich budú pritom potrebovať podniky a organizácie. Na trhu práce však budú významne potrební aj živnostníci.

arrow-icon

arrow-icon

Potreby trhu práce v odvetviach a zamestnaniach do roku 2023

Najviac pracovných síl bude na Slovensku potrebných v priemysle a obchode. Približne ku každému tretiemu pracujúcemu v IT sektore bude potrebné do roku 2023 doplniť ďalšiu osobu. V najväčšej miere budú potrební špecialisti, kvalifikovaní pracovníci a operátori a montéri strojov.

arrow-icon

arrow-icon

Nesúlad na trhu práce do roku 2023

Absolventi pokryjú maximálne 62 % celkových potrieb trhu práce. Až 70 % pracovných príležitostí bude vznikať na stredoškolských a nižších pozíciách, kde bude aj najväčší nedostatok pracovných síl. Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT sektore a v účtovníctve.

arrow-icon
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR