SK TRENDY

V rokoch 2016 a 2017 bola v podmienkach SR zaznamenaná historicky najvyššia ekonomická expanzia na trhu práce. Počet zamestnancov rástol o viac ako 50 tisíc ročne. V roku 2018 začal rast zamestnanosti mierne spomaľovať aj v dôsledku nedostatku vhodných pracovných síl. V roku 2019 sa očakáva pokračovanie expanzie na trhu práce. Náhrada pracovných síl bude mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať. Absolventi prichádzajúci na trh práce nebudú postačovať na uspokojenie dopytu na trhu práce do roku 2024.

arrow-icon

Potreby trhu práce na Slovensku do roku 2024

Na Slovensku bude v období rokov 2019 – 2024 potrebné doplniť na trh práce takmer pol milióna osôb. V najväčšej miere ich budú pritom potrebovať podniky a organizácie. Na trhu práce však budú potrebné aj fyzické osoby – podnikatelia a zamestnanci u fyzických osôb - podnikateľov.

arrow-icon

arrow-icon

Potreby trhu práce v odvetviach a zamestnaniach do roku 2024

Najviac pracovných síl bude na Slovensku potrebných v priemysle a obchode. Približne ku každému tretiemu pracujúcemu v IT sektore a v oblasti nehnuteľností bude potrebné do roku 2024 doplniť ďalšiu osobu. V najväčšej miere budú potrební špecialisti, pracovníci v službách a obchode, ako aj operátori a montéri strojov.

arrow-icon

arrow-icon

Nesúlad na trhu práce do roku 2024

Absolventi pokryjú maximálne 56 % celkových potrieb trhu práce. Až 69 % pracovných príležitostí bude vznikať na stredoškolských a nižších pozíciách, kde bude aj najväčší nedostatok pracovných síl. Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT sektore a v účtovníctve.

arrow-icon
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR