MOJE TRENDY

Systém vzdelávania na Slovensku ponúka na výber z množstva odborov vzdelania či už na úrovni stredných alebo vysokých škôl. Informujte sa, ako jednotlivé odbory vzdelania obstáli v celkovom hodnotení a ktoré odbory sa v rebríčku uplatniteľnosti umiestnili najvyššie.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR