Nezamestnanosť absolventov

Kým pri stredoškolských absolventoch nepokračujúcich v štúdiu na vysokej škole, ktorí ukončili štúdium v roku 2019, dosiahla nezamestnanosť v júni 2020 približne 8,5 %, pri vysokoškolských absolventoch bola na úrovni 2,4 %.

Miera nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl bez pracovných skúseností k júnu 2020 podľa hlavných skupín odborov vzdelania

graph-1
* Absolventi, ktorí ukončili štúdium v roku 2019
graph-2
* Absolventi, ktorí ukončili štúdium v roku 2019
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR