Nezamestnanosť absolventov

Kým pri stredoškolských absolventoch nepokračujúcich v štúdiu na vysokej škole, ktorí ukončili štúdium v roku 2019, dosiahla nezamestnanosť v decembri 2019 približne 9,5 %, pri vysokoškolských absolventoch bola na úrovni 5,5 %.

Miera nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl bez pracovných skúseností k decembru 2019 podľa hlavných skupín odborov vzdelania

graph-1
* Absolventi, ktorí ukončili štúdium v roku 2019
graph-2
* Absolventi, ktorí ukončili štúdium v roku 2019
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR