MOJE TRENDY

Trh práce sa neustále vyvíja, čo vplýva na to, aké zamestnania budú v budúcnosti potrebné a aký bude vývoj miezd a počtu pracovných príležitostí. Informujte sa, aká bude perspektíva jednotlivých zamestnaní v budúcnosti a ktoré zamestnania majú najvyšší potenciál.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR