PREŠOVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2024

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Prešovskom kraji bude do roku 2024 na úrovni približne 60 tisíc osôb. Ekonomická expanzia (t. j. nárast pracovných miest v dôsledku rastu zamestnanosti) bude v Prešovskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 klesať.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 v Prešovskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

PREŠOVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2024

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Prešovskom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2019 - 2024 bude na úrovni približne 17 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať stavebníctvo (6,9 tisíc), obchod (6,2 tisíc) a vzdelávanie (6 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 – 2024 v Prešovskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, špecialisti a operátori a montéri strojov a zariadení budú tvoriť polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Prešovskom kraji do roku 2024.

V období rokov 2019 – 2024 bude dodatočne potrebných takmer 11 tisíc kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov a približne 9,4 tisíc špecialistov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Prešovskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO‑08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

PREŠOVSKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2024

Celkovo bude v Prešovskom kraji do roku 2024 vytvorených 60 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 50,2 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Prešovskom kraji bude v rokoch 2019 – 2024 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl než si trh práce vyžaduje. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Prešovskom kraji do roku 2024 (údaje v osobách)

graph-4

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Prešovskom kraji bude v strojárstve, kde bude chýbať približne 5,2 tisíc pracujúcich. Nedostatok bude taktiež pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, ako aj pri pracovníkoch dopravy, logistiky a pôšt. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Prešovskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Prešovskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR