PREŠOVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2023

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Prešovskom kraji bude do roku 2023 na úrovni približne 62 tisíc osôb, z toho približne 8,6 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov a 17 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb - podnikateľov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Prešovskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

PREŠOVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2023

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Prešovskom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2018-2023 bude na úrovni približne 17 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať obchod (7 tisíc), stavebníctvo (6,5 tisíc) a vzdelávanie (5,2 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018 - 2023 v Prešovskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, špecialisti a operátori a montéri strojov a zariadení budú tvoriť polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Prešovskom kraji do roku 2023.

V období rokov 2018-2023 bude dodatočne potrebných takmer 13 tisíc kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov a 9 tisíc špecialistov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Prešovskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO-08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

PREŠOVSKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2023

Celkovo bude v Prešovskom kraji do roku 2023 vytvorených 62 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 51 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Prešovskom kraji bude v rokoch 2018 - 2023 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl než si trh práce vyžaduje. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Prešovskom kraji do roku 2023 (údaje v osobách)

graph-4

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Prešovskom kraji bude v strojárstve, kde bude chýbať približne 4 tisíc pracujúcich. Nedostatok bude taktiež pri predavačoch. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, stavebníctva a poľnohospodárstva. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti pedagogiky, cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Prešovskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Prešovskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR