NESÚLAD NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2025

Absolventi pokryjú maximálne tri štvrtiny celkovej dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2025. Až 70 % pracovných príležitostí bude vznikať na stredoškolských a nižších pozíciách.

V období rokov 2020 – 2025 príde na trh práce 270 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl. Približne 64 % zo všetkých prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 36 %. V optimistickom Scenári 1 (vládne opatrenia potrvajú maximálne 3 mesiace), ak by sa všetci absolventi zamestnali v podmienkach SR, celkový dopyt zamestnávateľov by sa uspokojil len na úrovni približne 75 %. Absolventi prichádzajúci na trh práce tak aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácie nepokryjú dopyt po pracovnej sile na trhu práce.

Ak by vládne opatrenia trvali maximálne 3 mesiace (scenár 1), na stredoškolských pozíciách by bol nedostatok pracovných síl na úrovni 36 tisíc osôb. Ak by však opatrenia trvali 6 mesiacov (scenár 2), počet absolventov by takmer pokryl všetky dodatočné pracovné príležitosti na stredoškolských pozíciách.

V prípade vysokoškolákov by pri trvaní vládnych opatrení spojených s koronavírusom 3 mesiace počet absolventov vysokých škôl prevyšoval počet dodatočných pracovných príležitostiach na vysokoškolských pozíciách. V prípade scenára 2 by sa však situácia obrátila a na trhu práce by bol v najbližších 5 rokoch nedostatok pracovných síl, a to na úrovni 19 tisíc osôb.

Dodatočné pracovné príležitosti pre absolventov stredných a vysokých škôl a počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v Slovenskej republike do roku 2025

(údaje v osobách)

graph-1

V najbližších 5 rokoch bude najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl na stredoškolských pozíciách. Najvyšší nedostatok na trhu práce v SR bude na pozíciách predavačov, pričom do roku 2025 ich bude chýbať ako 15 tisíc osôb, pričom prichádzajúci absolventi pokryjú nanajvýš 23 % potrieb trhu práce. V oblasti obchodu a financií príde na trh práce o 14,6 tisíc absolventov menej, než bude potreba na trhu práce.

Najvyšší prebytok na trhu práce bude v najbližších 5 rokoch na stredoškolských pozíciách ako sú pracovníci v oblasti cestovného ruchu, grafici, či kaderníci. U vysokoškolákov bude prebytok absolventov najmä v oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu, žurnalistiky a masmediálnej komunikácie a v oblasti sociálnych vied. Vo všetkých spomínaných zhlukoch zamestnaní sa očakáva do roku 2025 prebytok viac ako 2 tisíc osôb.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2020 – 2025 v Slovenskej republike

(údaje sú v tisícoch osôb)

graph-2

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom ponuky (osôb) na trhu práce v období 2020 – 2025 v Slovenskej republike

(údaje sú v tisícoch osôb)

graph-3
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR