NESÚLAD NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2024

Absolventi pokryjú maximálne 56 % celkových potrieb trhu práce. Až 69 % pracovných príležitostí bude vznikať na stredoškolských a nižších pozíciách, kde bude aj najväčší nedostatok pracovných síl. Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT sektore a v účtovníctve.

V období rokov 2019 – 2024 vznikne v SR spolu takmer 490 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, z ktorých bude približne 406 tisíc na pozíciách vhodných aj pre absolventov. V rovnakom období príde na trh takmer 274 tisíc absolventov. To znamená, že absolventi pokryjú v najlepšom prípade 56 % z celkového počtu dodatočných pracovných príležitostí, resp. 67 % dopytu na pozíciách vhodných pre absolventov.

Dodatočné pracovné príležitosti na stredoškolských a vysokoškolských pozíciách budú výrazne prevyšovať počet absolventov, ktorí zo škôl prídu na trh práce. Na stredoškolských pozíciách bude chýbať na trhu práce viac ako 100 tisíc absolventov stredných škôl. V prípade vysokoškolských pozícií, ktoré sú vhodné pre absolventov vysokých škôl bude nedostatok absolventov približne na úrovni 30 tisíc osôb. V oboch prípadoch tak príde na trh práce menej absolventov, ako je potrebné.

Dodatočné pracovné príležitosti pre absolventov stredných a vysokých škôl a počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v Slovenskej republike do roku 2024 (údaje v osobách)

graph-1

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl bude v strojárstve, kde absolventi prichádzajúci na trh práce pokryjú nanajvýš 28 % potrieb trhu práce.

Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok strojároch, predavačoch, administratívno-ekonomických pracovníkoch, ale tiež pri viacerých profesiách v oblasti obchodu, pôšt a logistiky.

Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT sektore a v účtovníctve. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky a manažmentu obchodu, žurnalistiky, psychológie.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Slovenskej republike (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-2

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Slovenskej republike (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-3
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR