NESÚLAD NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2023

Absolventi pokryjú maximálne 62 % celkových potrieb trhu práce. Až 70 % pracovných príležitostí bude vznikať na stredoškolských a nižších pozíciách, kde bude aj najväčší nedostatok pracovných síl. Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT sektore a v účtovníctve.

V období rokov 2018-2023 vznikne v SR spolu približne 514 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, z ktorých bude približne 436 tisíc na pozíciách vhodných aj pre absolventov. V rovnakom období príde na trh takmer 320 tisíc absolventov. To znamená, že absolventi pokryjú v najlepšom prípade 62 % z celkového počtu dodatočných pracovných príležitostí, resp. 73 % dopytu na pozíciách vhodných pre absolventov.

Na druhej strane počet absolventov vysokých škôl z hľadiska početnosti približne korešponduje s dopytom na vysokoškolských pozíciách, vhodných pre týchto absolventov. Na trh práce tak bude prichádzať približne toľko vysokoškolákov, koľko trh práce potrebuje. Problém však nastáva v štruktúre absolventov vysokých škôl, ktorá výrazne nekorešponduje s potrebami trhu práce.

Dodatočné pracovné príležitosti pre absolventov stredných a vysokých škôl a počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v Slovenskej republike do roku 2023 (údaje v osobách)

graph-1

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl bude v strojárstve, kde absolventi prichádzajúci na trh práce pokryjú nanajvýš 30 % potrieb trhu práce.

Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri predavačoch, murároch, ale tiež pri viacerých profesiách v oblasti obchodu, pôšt a logistiky.

Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT sektore a v účtovníctve. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti hotelierstva, ekonomiky a manažmentu podniku, žurnalistiky, psychológie, ale aj kozmetiky a medzinárodných vzťahov.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Slovenskej republike (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-2

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Slovenskej republike (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-3
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR