ŽILINSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2024

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Žilinský kraji bude do roku 2024 na úrovni takmer 59 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku) bude v Žilinskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 v Žilinskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

ŽILINSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2024

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Žilinskom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2019 – 2024 bude na úrovni takmer 14 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať obchod (6,2 tisíc), zdravotníctvo (5 tisíc) a stavebníctvo (5 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 – 2024 v Žilinskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Špecialisti, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a pracovníci v službách a obchode budú tvoriť viac ako polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Žilinskom kraji do roku 2024.

V období rokov 2019 – 2024 bude dodatočne potrebných 12,4 tisíc špecialistov, približne 9,4 tisíc kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov a 8,8 tisíc pracovníkov v službách a obchode.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Žilinskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO‑08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

ŽILINSKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2024

Celkovo bude v Žilinskom kraji do roku 2024 vytvorených takmer 59 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom približne 49 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Žilinskom kraji bude v rokoch 2019 – 2024 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov však bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Žilinskom kraji do roku 2024 (údaje v osobách)

graph-4

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Žilinskom kraji v strojárstve, kde bude chýbať takmer 3 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu, dopravy a logistiky a u kaderníkov a kozmetikov.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Žilinskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Žilinskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR