NITRIANSKY KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2023

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Nitrianskom kraji bude do roku 2023 na úrovni približne 71 tisíc osôb, z toho približne 7,8 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov a 12,9 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb - podnikateľov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Nitrianskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

NITRIANSKY KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2023

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Nitrianskom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2018-2023 bude na úrovni približne 22 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať obchod (8 tisíc), stavebníctvo (5 tisíc) a zdravotníctvo (4 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018 - 2023 v Nitrianskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, operátori a montéri strojov a zariadení a technici a odborní pracovníci budú tvoriť viac ako polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Nitrianskom kraji do roku 2023.

V období rokov 2018-2023 bude dodatočne potrebných 15 tisíc kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov a 13 tisíc operátorov a montérov strojov a zariadení.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Nitrianskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO-08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

NITRIANSKY KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2023

Celkovo bude v Nitrianskom kraji do roku 2023 vytvorených 71 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 61 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Nitrianskom kraji bude v rokoch 2018 - 2023 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov však bude vyšší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Nitrianskom kraji do roku 2023 (údaje v osobách)

graph-4

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Nitrianskom kraji bude v strojárstve, kde bude chýbať takmer 7 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, stavebníctva a elektroniky. Nedostatkoví budú taktiež predavači. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti ekonomiky podniku a manažmentu, učiteľstva, pedagogiky, poľnohospodárstva a cestového ruchu.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Nitrianskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Nitrianskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR