NITRIANSKY KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2024

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Nitrianskom kraji bude do roku 2024 na úrovni približne 71 tisíc osôb. Ekonomická expanzia (t. j. nárast pracovných miest v dôsledku rastu zamestnanosti) bude v Nitrianskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 klesať.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 v Nitrianskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

NITRIANSKY KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2024

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Nitrianskom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2019 – 2024 bude takmer na úrovni 19 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať obchod (8,7 tisíc), doprava a skladovanie (5,9 tisíc) a stavebníctvo (5,5 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 – 2024 v Nitrianskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Operátori a montéri strojov a zariadení, špecialisti a kvalifikovaní pracovníci a remeselníci budú tvoriť takmer polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Nitrianskom kraji do roku 2024.

V období rokov 2019 – 2024 bude dodatočne potrebných 12,5 tisíc operátorov a montérov strojov a zariadení a 11 tisíc špecialistov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Nitrianskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO‑08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

NITRIANSKY KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2024

Celkovo bude v Nitrianskom kraji do roku 2024 vytvorených približne 71 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom takmer 60 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Nitrianskom kraji bude v rokoch 2019 - 2024 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Nitrianskom kraji do roku 2024 (údaje v osobách)

graph-4

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Nitrianskom kraji bude v obchode a financiách, kde bude chýbať približne 5 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti strojárstva a u administratívno-ekonomických pracovníkoch. Nedostatkoví budú taktiež predavači. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti ekonomiky podniku a manažmentu, učiteľstva, pedagogiky, poľnohospodárstva a žurnalistiky.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Nitrianskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Nitrianskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR