TRNAVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2023

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Trnavskom kraji bude do roku 2023 na úrovni približne 62 tisíc osôb, z toho približne 7,9 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov a 11,6 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb - podnikateľov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Trnavskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

TRNAVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2023

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Trnavskom kraji potrebných v priemysle, a to takmer 17 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude taktiež potrebovať doprava (6 tisíc), stavebníctvo (5,5 tisíc) a administratíva (5 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018 - 2023 v Trnavskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Operátori a montéri strojov a zariadení, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a špecialisti budú tvoriť takmer polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Trnavskom kraji do roku 2023.

V období rokov 2018-2023 bude dodatočne potrebných 11 tisíc operátorov a montérov strojov a zariadení a 9,6 tisíc kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Trnavskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO-08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

TRNAVSKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2023

Celkovo bude v Trnavskom kraji do roku 2023 vytvorených 62 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 52 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Trnavskom kraji bude v rokoch 2018 - 2023 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude mierne vyšší ako je potreba na trhu práce.

Disparity na trhu práce v Trnavskom kraji do roku 2023 (údaje v osobách)

graph-4

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Trnavskom kraji bude v strojárstve, kde bude chýbať približne 5 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti dopravy, pôšt a logistiky, obchodu a financií, stavebníctva. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti žurnalistiky, cestového ruchu a taktiež v oblasti sociálnej práce a pedagogiky.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Trnavskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Trnavskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR