BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2023

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Banskobystrickom kraji bude do roku 2023 na úrovni približne 53 tisíc osôb, z toho približne 6,4 % predstavuje potreba zamestnancov u fyzických osôb - podnikateľov a 14,9 %-ný podiel má celospoločenská potreba fyzických osôb - podnikateľov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Banskobystrickom kraji (údaje v osobách)

graph-1

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2023

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Banskobystrickom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2018-2023 bude na úrovni približne 13 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať obchod (5 tisíc), verejná správa (4,6 tisíc) a vzdelávanie (4,2 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2018 - 2023 v Banskobystrickom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Špecialisti, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a technici a odborní pracovníci budú tvoriť polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Banskobystrickom kraji do roku 2023.

V období rokov 2018-2023 bude dodatočne potrebných 11 tisíc špecialistov a približne 8 tisíc kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 v Banskobystrickom kraji podľa hlavných tried SK ISCO-08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2023

Celkovo v Banskobystrickom kraji bude do roku 2023 vytvorených 53 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 45 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Banskobystrickom kraji bude v rokoch 2018 - 2023 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov však bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Banskobystrickom kraji do roku 2023 (údaje v osobách)

graph-4

Celkovo najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Banskobystrickom kraji bude v strojárstve, kde bude chýbať približne 3 tisíc pracujúcich. Nedostatok bude taktiež pri predavačoch. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti obchodu a financií, opatrovania a vychovávateľstva a poľnohospodárstva. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu, medzinárodných vzťahov, lesníctva a umenia.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Banskobystrickom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2018 - 2023 v Banskobystrickom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR