TRENČIANSKY KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2024

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Trenčianskom kraji bude do roku 2024 na úrovni približne 55 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl (t. j. odchod zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku) bude v Trenčianskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 narastať.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 v Trenčianskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

TRENČIANSKY KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2024

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Trenčianskom kraji potrebných v priemysle. Dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2019 – 2024 bude na úrovni približne 19,3 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov bude tiež potrebovať obchod (6,4 tisíc), vzdelávanie (4,2 tisíc) a zdravotníctvo (3,8 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 – 2024 v Trenčianskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Operátori a montéri strojov a zariadení, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a špecialisti budú tvoriť viac ako polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Trenčianskom kraji do roku 2024.

V období rokov 2019 – 2024 bude dodatočne potrebných 11,4 tisíc operátorov a montérov strojov a zariadení a viac ako 9,7 tisíc kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Trenčianskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO‑08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

TRENČIANSKY KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2024

Celkovo bude v Trenčianskom kraji do roku 2024 vytvorených takmer 55 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 45,6 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Trenčianskom kraji bude v rokoch 2019 - 2024 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Trenčianskom kraji do roku 2024 (údaje v osobách)

graph-4

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Trenčianskom kraji bude v strojárstve, kde bude chýbať približne 6,5 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti chemickej výroby, obchodu a financií a v oblasti dopravy, pôšt a logistiky. Nedostatkoví budú taktiež predavači. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu a personalistiky.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Trenčianskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Trenčianskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR